Velkommen til Alversund Maskinstasjon AS

 

Med base i Alversund, utenfor Bergen, er vi et maskinentreprenørfirma etablert i 1969. Vi utfører oppdrag med graving, boring, sprengning, masseforflytning og transport. Oppdragene utføres på anlegg for offentlige etater, industri, landbruksvirksomheter, og for privatpersoner.

Vi tilbyr:

 

Alversund Maskinstasjon AS, Buhaugen 6, 5911, Alversund | Tel: 918 52 501 | Epost: alm-as@online.no

"Brøyter seg rydning i svartaste skog,

vegar for bilar, linjar for tog.

Tomter for skular - for heim og trafikk.

Sprenger og grev - tryggjer trafikk.

Dette er litt av det vi gjer, om du spør.

Helsing distriktet sin eigen maskinentreprenør"

 

 

Graving

 

 

 

 

Boring/Sprengning

 

 

 

Transport

 

 

 

© 2015 Alversund maskinstasjon AS

918 52 501