Vår historie

 

Alversund maskinstasjonble ble etablert i 1969 av Steinar Myking.

 

Han startet opp med kun en traktorgraver, og har siden bygd opp firmaet til å bli et veletablert foretak 

med dyktige medarbeidere. Vi er i hovedsak en familiebedrift med ti ansatte. Maskinparken er moderne, 

funksjonell og tilpasset virksomhetens behov.

 

Vi ønsker å utføre våre oppdrag i henhold til oppdragsgiver sine ønsker og behov. Derfor har vi stort fokus 

på kundehåndtering og kommunikasjon.  Vi ønsker å vedlikeholde vårt gode renommé lokalt i 

Nordhordland og dette oppnår vi når våre oppdragsgivere er fornøyd med de tjenester vi leverer.

 

Vi holder en høy standard innen HMS med fokus på trivsel og sikkerhet. Vi tilstreber et sikkert og positivt 

arbeidsmiljø for våre ansatte, noe som vil bidra til at ingen skades av bedriftens virksomhet. Et godt 

arbeidsmiljø bidrar også til bedre utførelse for bedriftens kunder. 

 

Gjennom et godt arbeidsmiljø, aktiv kompetanseheving av ansatte, samt interessante og utfordrende 

oppgaver oppnår vi våre mål og fornøyde kunder.

 

Vi tar små og store oppdrag og har flere faste oppdragsgivere. 

 

Vårt motto er «fornøyde kunder vender tilbake».

Alversund Maskinstasjon AS, Buhaugen 6, 5911, Alversund | Tel: 918 52 501 | Epost: alm-as@online.no

© 2015 Alversund maskinstasjon AS

918 52 501