Vi har gjennom årene vært involvert i en rekke prosjekter. Her kan man se noen av dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alversund Maskinstasjon AS, Buhaugen 6, 5911, Alversund | Tel: 918 52 501 | Epost: alm-as@online.no

918 52 501

© 2015 Alversund maskinstasjon AS

Ostertunet 2

På oppdrag fra Lindås kommune lager vi tilbygg til Ostertunet. Påbegynt januar 2014.

Mangerbua 2

Her på Mangerbua 2 bygger vi veier, lager grøfter for strøm, tele, vann, spill og overvannsledninger. Bildene skildrer to tomter, samt vei, på området.

Skarpenes

Vannledningsgrøft på Fammestad

Helleneset

Ikenberget

Diverse asfalteringsarbeid

Noen gråsteinsmurer

Seim Skule

Her er vi i gang med å tilrettelegge nytt fortau ved Seim Skule. Påbegynt mai 2014