Vi kan tilby følgende tjenester:

Alversund Maskinstasjon AS, Buhaugen 6, 5911, Alversund | Tel: 918 52 501 | Epost: alm-as@online.no

 • Boring
 • Sprengning
 • Graving
 • Transport
 • Komprimering

På vårt lager i Alversund har vi følgende:

 

 

 • 0-16 veigrus
 • 0-32 oppretning
 • 8-16 nøttesingel
 • 16-32 singel

                                                                     

 • Stor stein
 • Blandingstein
 • Subbmasse

                                          

 • Jord
 • Solla jord

                                          

© 2015 Alversund maskinstasjon AS

918 52 501