• 918 52 501
  • Man-Fre, 07:00-15:00

Brøyter seg rydning i svartaste skog,
vegar for bilar, linjar for tog.
Tomter for skular – for heim og trafikk.
Sprenger og grev – tryggjer trafikk.
Dette er litt av det vi gjer, om du spør.
Helsing distriktet sin eigen maskinentreprenør