• 918 52 501
  • Man-Fre, 07:00-15:00

Personvernerklæring for Alversund Maskinstasjon

[Oppdatert 09.12.21]

Denne personvernerklæringen gjør rede for hvordan Alversund Maskinstasjon samler inn og bruker dine personopplysninger. Erklæringen oppdateres ved behov.

Behandlingsansvarlig

Det er Alversund Maskinstasjon AS ved daglig leder Ove Myking som er behandlingsansvarlig for denne behandlingen. Ved spørsmål eller andre henvendelser kan man ta kontakt på post@alversund-maskinstasjon.no. Besøksadressen er Alvervegen 27, 5911 Alversund.

Vi tar beskyttelse av dine data på alvor og sikrer at opplysningene dine behandles i samsvar med loven. Ved å gi oss dine opplysninger, garanterer du at du er over 13 år.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er alle former for informasjon som kan identifisere deg som enkeltperson. Vi kan benytte informasjon om deg til ulike formål alt etter hvilken relasjon vi har. Under gjør vi rede for hva vi behandler av opplysninger i de ulike tilfellene..

Ansatte og styremedlemmer

Disse får opplysningene i egen kommunikasjon, og kan når som helst be om få innsyn om ønskelig.

Kandidater

Vi behandler opplysninger om kandidater i forbindelse med rekruttering.

Behandlingsgrunnlag er berettiget interesse.

Opplysningene som behandles er navn, adresse, kontaktinfo og øvrig info som kandidaten velger å inkludere i sin søknad.

Vi fraråder å inkludere sensitiv informasjon.

Da vi ikke har behandlingsgrunnlag for dette vil eventuelle opplysninger av denne typen som sendes inn slettes ved mottak, noe som kan bety at vi ikke kan behandle din søknad.

Opplysningene blir behandlet i Fysisk arkiv og Microsoft 365, inkludert skylagring i SharePoint.

Opplysningene slettes 6 mnd. etter stillingen er besatt.

Kunder

For kunder opererer vi med ulike behandlingsgrunnlag.

For Salg av varer, kontrakter / tilbud og håndtering av kundehenvendelser benytter vi berettiget interesse. For Onboarding / avvikling og fakturering benytter vi inngåelse av avtale / kontrakt som behandlingsgrunnlag.

Av personopplysninger behandler vi navn, adresse og kontaktinfo på kontaktperson.

For eventuelle enmannsforetak er også organisasjonsnummeret en personopplysning som behandles.

Opplysningene behandles i Kvalitetskontroll, Microsoft 365, inkludert skylagring i SharePoint og Power Office GO

Data slettes når kundeforholdet opphører, eller når kunden ber om det.

Leverandører

For leverandører benytter vi to ulike behandlingsgrunnlag.

For inngåelse av databehandleravtaler er behandlingsgrunnlaget rettslig forpliktelse.

For mottak av faktura benytter vi kontrakt / inngåelse av avtale.

Vi behandler navn og kontaktinfo i alle tilfeller.

For fakturamottak kan også bankopplysninger og informasjon om kjøretøy blir behandlet når nødvendig.

Opplysningene behandles i Microsoft 365, inkludert skylagring i SharePoint og Power Office GO

Data slettes når leverandørforholdet opphører, eller når leverandøren ber om det.

Brukere (IT)

Vi behandler også persondata på nett. Denne behandlingen er delt i to som beskrevet under:

Nettsiden vår.

Vi behandler opplysninger om bruk på vår nettside.

Dette for å kunne sørge for at denne er treffsikker og fungerer godt.

Denne behandlingen vil gjelde alle IT-brukere som besøker nettsiden vår, uavhengig om de også er inkludert i andre kategorier..

For detaljene knyttet til hva som samles inn og hvor lenge, henviser vi til vår Cookiepolicy her.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er samtykke.

Dette innhentes når man godtar cookies på nettsiden.

Sosiale medier

Vi har en side på Facebook som vi bruker til markedsføring.

Dette skjer ved deling av poster og kommunikasjon med brukerne som velger å besøke siden. Vi bruker ikke målrettet markedsføring fra Facebook.

Vi deler ikke informasjon på vår side som det kan være skadelig for de registrerte å bli knyttet opp mot. Likefullt er det mulig for brukere å kommentere på siden, og legge ut den informasjonen de selv vurderer som riktig.

Vi modererer siden vår, men dette er ikke en kontinuerlig prosess, så man kan risikere at en lite hensiktsmessig kommentar blir liggende ute noe tid. Vi oppfordrer derfor til å bruke kommentarfeltet på en gjennomtenkt måte med hensyn til både eget og andres personvern.

Vårt behandlingsgrunnlag for bruk av Facebook er berettiget interesse.

Vi har delt behandlingsansvar med Facebook.  Grensesnittene for denne delingen er definert her: https://www.facebook.com/business/gdpr.

Vi kan slette poster og kommentarer i vår ende på forespørsel, og når vi oppdager avvik.

Vi har ingen påvirkningskraft eller oversikt over hva som samles inn og hva som slettes i de tilfellene hvor Facebook selv er behandlingsansvarlig. Her må vi henvise til Facebook via lenken nevnt over.

Videoovervåking

Vi har videoovervåking på vår eiendom.

Her kan Ansatte, kunder, leverandører og uvedkommende bli filmet.

Opplysningene vi behandler er Bilder / Film, eventuelle bilskilt og kjønn.

Vårt behandlingsgrunnlag er berettiget interesse.

Behandling og sletting skjer i tråd med «Forskrift om kameraovervåking i virksomhet» og Datatilsynets veileder.

Minimering av data

Vi oppbevarer og behandler kun de data som vi har behandlingsgrunnlag for.

Type og omfang av personopplysninger kan også reguleres av lovverket eller behovet for å oppfylle en kontrakt eller en annen juridisk forpliktelse.

Personopplysninger holdes oppdatert

Vi er avhengig av at opplysningene vi har lagret er riktig og oppdatert. Vi ber deg derfor om å opplyse oss om relevante endringer. Det kan du gjøre ved å kontakte oss på vår kontaktside.

Dersom vi selv blir oppmerksomme på at vi har lagret feil i dine opplysninger vil vi oppdatere dem hos oss og varsle deg om dette om det skulle være nødvendig.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er tillatt i henhold til gjeldende lovverk. Vi sletter opplysningene når vi ikke lenger har behandlingsgrunnlag for å beholde dem, eller når vi ikke lenger er pliktig til dette. Vi sletter naturlig nok også når vi mottar legitime begjæringer om sletting.

Sikkerhet

Vi har utført både tekniske og organisatoriske tiltak for at dine personlige opplysninger ikke ulovlig eller ved uhell skal bli slettet, offentliggjort, blir kjent for uvedkommende, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med loven.

Vi tillater kun tilgang til dine personlige opplysninger til ansatte og samarbeidspartnere som trenger tilgang til disse opplysningene for å utføre sine arbeidsoppgaver. De behandler bare dine personlige opplysninger på våre instruksjoner og de må behandle disse konfidensielt.

Dine rettigheter

Du kan når som helst be om tilgang til de personopplysningene vi har lagret på deg. Dette inkluderer tilgang til å se hva vi har lagret, få opplysningene korrigert, overført eller slettet. Dersom du har gitt samtykke til vår bruk av dine personopplysninger tidligere, kan du trekke tilbake samtykke når som helst. Du kan også få opplyst hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger og hvem som eventuelt får dem utlevert fra oss.

Dersom du ber oss om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg kan vi be deg om å bekrefte identiteten din. Dette for å hindre uvedkommende å få tilgang til dine personopplysninger. Tilgangen til dine personopplysninger kan også begrenses av hensyn til beskyttelse av andre personers personvern, forretningshemmeligheter eller immaterielle rettigheter.

Utlevering av personopplysninger

For å oppbevare og behandle personopplysninger benytter vi leverandører av IT-løsninger. De kan ikke bruke opplysningene til egne formål og behandler disse utelukkende på våre vegne. I tilfeller hvor det av norsk lovgivning kreves, utleverer vi opplysninger til offentlige myndigheter, banker og finansielle institusjoner, regnskap og inkassobyråer. Vi utleverer ikke personopplysninger som navn og e-post til andre formål enn dette, så sant du ikke har gitt samtykke til det.

For de av våre leverandører som befinner seg i tredjeland, som Facebook og Microsoft, har vi utført Transfer Impact Asessment (TIA) og risikovurderinger, samt truffet supplerende tiltak ved behov, i tråd med gjellende lovverk.

Behandling av forespørsler

Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen 30 dager. Av og til kan det ta oss lenger enn en måned hvis forespørselen din er spesielt kompleks eller du har gjort en rekke forespørsler.

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi samler inn og bruker dataene dine, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Dersom du har en klage er vi takknemlige dersom du først vil kontakte oss, slik at vi kan prøve å løse situasjonen for deg.